ลงโฆษณา,ลงโฆษณาฟรีเชียงใหม่,โฆษณา,โฆษณาฟรี

ที่พักเชียงใหม่,ร้านอาหารเชียงใหม่,โรงแรมเชียงใหม่,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่,แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่,ลงโฆษณาฟรีเชียงใหม่,ลงโฆษณาเชียงใหม่,โฆษณาฟรีเชียงใหม่,โฆษณาเชียงใหม่

พื้นที่โฆษณา
เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี


 เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี  ลงโฆษณาทาง ทีวีออนไลน์  S.E.O. Portal Service (S.E.O. สำเร็จรูป)

 
home   หน้าแรก  
 
  cart   รายการสินค้า
 
  cart   ตะกร้า  
 
  login   เข้าสู่ระบบ
 
  โฆษณา,ลงโฆษณา,โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,โปรโมทเว็บไซต์ โฆษณาฟรี  
 
 
โบราณสถานในจังหวัดเชียงใหม่
วัดเชียงมั่น ... พระอารามหลวงแห่งแรกในเมืองเชียงใหม่

วัดเชียงมั่น,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่,ที่เที่ยวเชียงใหม่,แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่


ประวัติความเป็นมาของวัดเชียงมั่นที่ปรากฎในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่และพงศาวดารโยนก 
หลังจากที่ พญามังราย พญางำเมือง และพญาร่วง ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ สำเร็จในปี พ.ศ.๑๘๓๙ แล้ว
ทั้งสามพระองค์ทรงโปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นตรงที่หอนอนบ้านเชียงมั่นซึ่งพญามังรายทรงสร้างเป็นที่ประทับชั่วคราว
ในระหว่างที่ควบคุมการสร้างเมืองใหม่โดยให้ชื่อที่ประทับแห่งนั้นว่า "เวียงเล็ก" หรือ "เวียงเหล็ก" 
หมายถึง "ความมั่นคงแข็งแรง"

ต่อมาเมื่อพญามังรายเสด็จแปรพระราชทานไปประทับยังพระราชนิเวศน์มณเฑียรสถานแห่งใหม่
ซึ่งเรียกว่า "เวียงแก้ว" (ปัจจุบันคือเรือนจำกลางเชียงใหม่) 
แล้ว ทรงอุทิศตำหนักคุ้มหลวงเวียงเหล็กถวายแด่พระศาสนา 
โดยตั้งเป็นพระอารามหลวงแห่งแรก
และพระราชทานนามอันเป็นมงคลว่า "วัดเชียงมั่น" อันหมายถึงบ้านเมืองที่มีความมั่นคง

[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจดีย์หลวง,สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่,ที่เที่ยวเชียงใหม่,แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่


ประวัติ
สร้างในสมัย"พญาแสนเมืองมา" เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ลำดับที่ ๗ แห่งราชวงศ์มังราย พ.ศ.๑๙๓๑ - ๑๙๕๔ 
เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่"พญากือนา" พระราชบิดา 
แต่ยังสร้างไม่เสร็จก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน ต่อมาพระมเหสีได้ควบคุมการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จในสมัย "พญาสามฝั่งแกน"
เรียกว่า"กู่หลวง" 

แรกสร้างเป็นเจดีย์เล็ก ๆ ทรงสี่เหลี่ยมฐานกว้างด้านละ ๑๔ เมตร สูง๒๔ เมตร
ต่อมาสมัย"พระเจ้าติโลกราช" รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์มังราย พ.ศ.๑๙๘๕ - ๒๐๓๐ 
โปรดให้ "หมื่นด้ามพร้าคต" เป็นนายช่างใหญ่สร้างเสริมเจดีย์ใหม่ เริ่มสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๐๒๐ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๒๕ 
โดยขยายฐานให้กว้างออกถึง ๕๖ เมตร สูง ๙๕ เมตร สามารถมองเห็นได้แต่ไกล
แล้วอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่มุขด้านตะวันออกของเจดีย์เป็นเวลานานถึง ๘๐ ปี ตั้งแต่พ.ศ. ๒๐๑๐ - ๒๐๙๑ 

(หมายเหตุ ในการสร้างเสริมเจดีย์ใหม่ในครั้งนั้นได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเรื่องทักษาเมือง
ด้วยในสมัยนั้นทางอาณาจักรล้านนากับอาณาจักรอยุธยาได้ทำศึกสงครามเพื่อแย่งชิงเมืองเชลียง
ทางกรุงศรีอยุธยาได้ส่งพระเถระมังลุงหลวง ชาวพุกาม มาทำลายล้างเมืองเชียงใหม่ 
พระเถระมังลุงหลวงได้ออกอุบายลวงพระเจ้าติโลกราชว่า ถ้าหากพระองค์มีพระประสงค์จะมีพระบรมเดชานุภาพปราบไปทั้งชมพูทวีป 
พระองค์ควรตัดต้นไม้ศรีเมืองและสร้างพระราชฐานบริเวณศรีเมืองนั้น เมื่อพระเจ้าติโลกราชทรงทำตามคำยุ 
ตัดต้นไม้นิโครธ (ต้นไทร) อันเป็นไม้ศรีเมืองทิ้ง ก็เกิดอาเพทเหตุอุบาทว์ต่างๆ นานากับเมืองเชียงใหม่ 

นอกจากนี้ทางกรุงศรีอยุธยาได้ส่งพวกผาสี (อิสลามิกชนชาวจีน) มาทำคุณไสยฝังสิ่งอัปมงคลต่างๆ ภายในทักษาเมืองเชียงใหม่ 
เมื่อพระเจ้าติโลกราชทรงทราบความจริงจึงทำการฆ่าพระเถระมังลุงหลวงและพวกผาสีทิ้ง ด้วยความเชื่อที่ว่าบ้านเมืองถูกกระทำคุณไสย 
ทำให้เป็นที่สร้างความวิตกกังวลในหมู่ชาวเมืองและพระเจ้าติโลกราช 

ดังนั้นพระเจ้าติโลกราชได้รับสั่งให้เหล่านักปราชญ์ราชบัณฑิต พระเถระชั้นผู้ใหญ่ กระทำพิธีแก้ขึด 
โดยการย้ายและสร้างศูนย์กลางเมืองมาที่ใหม่คือ พระธาตุเจดีย์หลวง 
โดยการเปลี่ยนฐานะจากกู่(สถูป) บรรจุอัฐิพญาเจ้ากือนามาเป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
พร้อมทั้งสถาปนาวัดเจดีย์หลวงเป็นเกตุเมือง และทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานที่องค์พระเจดีย์ 
อีกทั้งให้หมื่นด้ามพร้าคต(สีหโคตเสนาบดี) เสริมสร้างความใหญ่โตและแข็งแรงให้แก่องค์พระเจดีย์เพื่อให้เป็นมิ่งขวัญเมือง 
พร้อมทั้งสถาปนาวัด 8 วัด ซ้อนทักษาเมืองเดิมที่ถูกทำลายไป )

[ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]

คำค้น : สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่,ที่เที่ยวเชียงใหม่,แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่

  
บริการสำหรับธุรกิจ และ SME
 โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,รับทำ seo,seo,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ ลงโฆษณาฟรี (โฆษณาฟรี)

 
สาระน่ารู้เกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่
 โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,รับทำ seo,seo,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ กษัตริย์ราชวงศ์มังราย
 
Chiangmai Portal
 โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,รับทำ seo,seo,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ ที่พักเชียงใหม่ ( ที่พักในเชียงใหม่ )
 โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,รับทำ seo,seo,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ ของที่ระลึกเชียงใหม่
 โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,รับทำ seo,seo,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ ร้านอาหารในเชียงใหม่
 โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,รับทำ seo,seo,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ ร้านกาแฟในเชียงใหม่
 โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,รับทำ seo,seo,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ ร้านช๊อคโกแลตในเชียงใหม่
 แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่,โบราณสถานเชียงใหม่,โฆษณาฟรี,ลงโฆษณาฟรี,รับทำ seo,seo,สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ แหล่งท่องเที่ยว -โบราณสถานเชียงใหม่
 
 
 
ลงโฆษณาฟรี,ลงโฆษณา,โฆษณาฟรี,โฆษณา,ลงประกาศฟรี,ลงประกาศ,รับทำ S.E.O.

ลงโฆษณาฟรี , ลงโฆษณา , โฆษณาฟรี , โฆษณา , ลงประกาศฟรี , ลงประกาศ , รับเขียนเว็บไซต์
 
 
รับจัดโต๊ะจีน   ของที่ระลึก-ศิลปะ หัตถกรรม   ที่พักเชียงใหม่   classified.smileplaza.net
 
     
         
     
 
e-Business & marketing    
smileplaza.net  บริการ ลงโฆษณาฟรี สำหรับ sme ธุรกิจต่างๆ และบุคคลทั่วไป
webservicethai.net  บริการ รับเขียนเว็บไซต์ พร้อมบริการหลังการขายช่วยดูแลอัพเดทเนื้อหาให้ตลอดอายุการใช้งาน
shopth.net  บริการ ร้านค้าออนไลน์ฟรี สำหรับ sme นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป
webservicegateway.net  ศูนย์รวมบริการต่างๆด้าน e-Business,sme, ธุรกิจ และข้อมูลต่างๆทั่วไทย  ภูเก็ต  ชลบุรี  ระยอง  สงขลา  โคราช  ขอนแก่น  เชียงราย   
 
     
 
Construction    
constructionthai.com  ศูนย์รวม วัสดุก่อสร้าง ออนไลน์
toiletthailand.com  ศูนย์รวม ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป จากโรงงานผลิตโดยตรง บริการจัดส่งถึงหน้างานของท่านพร้อมติดตั้งทั่วไทย
   
 
     
 
 บริการ อื่นๆ    
flowerdeliverythailand.net  ร้านดอกไม้ ออนไลน์ บริการจัดส่งดอกไม้
autopartasia.com  ศูนย์รวม อะไหล่รถยนต์
finance.siamcard.net  บริการ ไฟแนนซ์รถยนต์
siamcard.net  บริการ สินเชื่อเงินสด
taradthaionline.com  ศูนย์รวม พันธุ์ไม้ ผลิตผลทางการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร ปุ๋ย ฮอร์โมน และวัสดุภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ
mobilephonethai.com   ร้านขายมือถือ ออนไลน์
 
     
     

  © Copyright 2003-2010 www.SmilePlaza.net  All rights reserved.